wordpress themes.

47. Багатства вод Світового океану

Клас____                                                                               Дата______________

План-конспект уроку (Географія 6 клас)

Урок № ____

Тема: Багатства вод Світового океану.

Мета: дати уявлення про різноманітні багатства океанів, показати способи вивчення океанів, познайомити з роботою океанологів, з’ясувати, як розміщуються живі організми в товщі води; сприяти формуванню вмінь учнів оцінювати ресурси Світового океану, вміння учнів аргументувати свою розповідь, використовуючи додаткову літературу; виховувати любов до багатств Світового океану, бережливе ставлення до живих організмів океанів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

Опорні поняття: Світовий океан, материковий шельф, материкова мілина, корисні копалини.

Базові поняття: планктон, нектон, бентос.

 

Хід уроку

I.  Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

 «Лови помилку картографа!» (робота з картою)

Учитель (учень) показує на настінній карті та називає (правильно або неправильно) географічні об’єкти. Учні за допомогою червоної та зеленої карток сигналізують про свою згоду чи незгоду з назвою.

 «Географічний крос»

 1. Головною причиною виникнення течій в океані є… (Постійні вітри)
 2. Найпомітніші зміни рівня води під час припливів і відпливів спостерігаються у… (Вузьких затоках, гирлах річок)
 3. Відстань між двома сусідніми гребенями хвилі називають… (Довжиною хвилі)
 4. Пристрій для занурення на невеликі глибини називається… (Аквалангом)
 5. Підводний апарат для дослідження морських глибин називається… (Батискафом)

III. Мотивація навчальної діяльності

 «Практичність теорії»

Світовий океан по праву можна вважати не лише «колискою життя», але й колискою сучасної цивілізації. Давні держави Греція і Рим, держава вікінгів та багато інших, виникли на морських берегах. Ще до епохи Великих географічних відкриттів людство стало освоювати простори Світового океану, а з настанням епохи вітрильників океан став «головним водним шляхом людства». До сьогодні переважна частина вантажів транспортується водою. Воду Світового океану нерідко називають «рідкою рудою», адже в ній розчинена величезна кількість різноманітних металів. Із шельфовою зоною океану пов’язано народження багатьох осадових корисних копалин, у тому числі й нафти та газу.

Основна частина сучасного населення планети проживає близько (не більш ніж 200 км) від морських узбереж.

І все-таки, незважаючи на тривале освоєння водних просторів і глибин, Світовий океан не квапиться відкривати свої таємниці. Видатний швейцарський океанолог Жак Пікар, який усе своє життя присвятив вивченню океану, написав такі рядки:      «…океан — це безодня проблем, таємниць, незрозумілих речей, безглуздих питань і захоплюючих загадок». Загадковими та маловивченими є живі організми океану. Багатими, але важкодоступними залишаються мінеральні запаси океану, а енергетичний запас Світового океану просто безмежний. Про те, як використовує людина багатства Океану та якими є наслідки господарської діяльності людей, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

План

 1. Ресурси Світового океану.
 2. Океан і людина.

 

 1. 1.     Ресурси Світового океану.

«Робота зі схемою»

Основні багатства океану

↓                                    ↓                                   ↓                                      ↓

Енергетичні

Мінеральні

Біологічні

Вода

Припливи, відпливи, хвилі. Сіль, нафта, газ, вугілля, залізна руда. Рослини (водорості), тварини (риби, краби, медузи, кити). (опріснена).

 

«Повідомлення учнів»

Виступ учнів:

 1. Енергетичні ресурси.
 2. Мінеральні ресурси.
 3. Біологічні ресурси: рослинні.
 4. Біологічні ресурси: тваринні.
 5. Цікавинки про рослин і тварин океану.
 6. 2.     Океан і людина.

«Робота в групах»

Користуючись підручником та іншими джерелами географічних знань, заповніть таблицю.

Види господарської діяльності

Наслідки

Приклад: рибальство Виснаження рибних запасів

V. Закріплення вивченого матеріалу

«Географічний практикум»

Завдання. Визначте за картами атласу райони в Океані:

а) де здійснюється інтенсивне видобування корисних копалин;

б) рибної ловлі та промислу морських тварин.

«Чомучка»

 1. Чому Світовий океан називають колискою сучасної цивілізації?
 2. Чому через Атлантичний океан прокладено найбільше торговельних морських шляхів?
 3. Чому необхідно регулювати вилов промислових риб та полювання на морських тварин?
 4. Чому необхідно боротися із забрудненням Океану?
 5. Чому вчені різних країн об’єднують свої зусилля для вивчення Океану?

 «Творча лабораторія»

Розробіть власну программу заходів щодо запобігання виснаженню багатств Світового океану.

VI. Підсумок уроку

«Роблю висновок»

Головними багатствами Світового океану є біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси. До біологічних ресурсів належать усі живі організми океану, що може використати людина. мінеральні ресурси – корисні копалини океану, що може використати людина. Енергетичні ресурси – енергія океану, яку може використати людина. Проблеми Світового океану – забруднення його вод і виснаження ресурсів, спричинені господарською діяльністю людини.

VII. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
 2. скласти кросворд з теми «Світовий океан».

 

Джерела:

 1. Гриценко Г.О. – Географія 6 клас. Розробки уроків. ІІ семестр: Методичний посібник. – Х.: Вид. група. «Основа», 2009. – 112 с.: табл. – (Б-ка журн. «Географія»; Вип. 4 (64)).
 2. Довгань Г.Д. – Усі уроки географії у 6 класі. – Х.: Вид. група. «Основа», 2007. – 288 с..
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий